Om vätskeinsprutade skruvkompressorer

Om vätskeinsprutade skruvkompressorer

  • 250x350

I en vätskeinsprutad skruvkompressor kyls tryckluften med en kylvätska direkt i kompressionsutrymmet mellan skruvarna.

Kylvätskan, vanligtvis en olja, cirkulerar i ett slutet system mellan (1) vätskebehållare, (2) kylare och (3) skruvenhet och blandas med luften före kompressionen. Kompressorns arbetstemperatur håller därför omkring 80oC oavsett belastning och tryck. Direkt efter kompressionen separeras kylvätskan från tryckluften i (4) oljeavskiljaren. Tryckluften fortsätter sedan via en (5) efterkylare vidare till luftbehållaren.