Om kolvkompressorer

Om kolvkompressorer

En kolvkompressor består av en eller flera cylindrar med kolvar som drivs av en motor. Luften sugs in i cylindern och komprimeras sedan i ett eller flera steg till arbetstryck. Efter kompressionen passerar tryckluften efterkylaren och fortsätter vidare till luftbehållaren.

En-stegskompressorn

  • 250x350

En en-stegskompressor har en eller flera cylindrar som var för sig komprimerar luft direkt från atmosfärstryck till arbetstryck.

Två-stegskompressorn

  • 250x350

Två-stegskompressorn har seriekopplade cylindrar i vilka luften komprimeras till arbetstryck stegvis. Efter en första kompression till ett mellantryck, kyls tryckluften. I nästföljande steg komprimeras den ytterligare till slutligt arbetstryck. På detta sätt förbättras verkningsgraden med c:a 15 % samtidigt som vi kan uppnå ett högre tryck än i en-stegskompressorn.

Oljesmord eller oljefri?

  • 250x350

En oljesmord kompressors cylinder, kolv och vevparti smörjs av en i kompressorn cirkulerande oljevolym. Tryckluften från en oljesmord kolvkompressor innehåller därför en viss mängd restolja, normalt 10–15 mg/m³.

Den oljefria kolvkompressorn har i de flesta utföranden permanentsmorda lager. Kolven har smörjfria kolvringar, vanligtvis i teflon. Den här typen av kompressor kräver normalt tätare byten av lager och kolvringar än den oljesmorda.I gengäld är tryckluften fri från restolja.

Användningsområden

Kolvkompressorer lämpar sig i de flesta fall bäst för små tryckluftsbehov, en-stegskompressorer för tryck på upp till runt 800 kPa medan flerstegsvarianter kan prestera tryck på upp till 30 000 kPa.

Driften bör vara intermittent. En luftkyld kolvkompressors belastningsgrad skall inte överstiga 60 %. Efter exempelvis 2 minuters kompression vilar kompressorn 1,5 minut. Den totala kompressionstiden per dygn bör maximeras till c:a 4 timmar.