Kolvkompressoranläggning

Beskrivning av en kolvkompressor

  • 250x350

I Tryckluftguiden presenteras två huvudtyper av kompressorer: kolvkompressorn och skruvkompressorn.
En komplett kompressoranläggning som uppfyller moderna krav på ekonomi, tillgänglighet och miljö består av nedanstående enheter. Här nedan beskrivs kolvkompressorn.

  • 250x350

1. Kompressor: placeras med minst 0,5 m serviceutrymme runt om. Framför den elektriska panelen skall minst 1 m fritt utrymme finnas.

2. Luftbehållare: med armatur och automatisk dräneringsventil.

3. Kyltork: torkar till kondensfri tryckluft för inomhusbruk. Kopplas in med avstängningsventil och bypass-edning för enkel service.

4. Oljeavskiljningsfilter: avskiljer restolja från tryckluften ned till tekniskt oljefri tryckluft.

5. Kondenseringsverk: skonar miljön från olje-haltigt kondensat från kompressor, luftbehållare, kyltork och filter.

6. Kylluftsintag: med jalusispjäll för luft till kompressorrummet.

7. Luftuttag: med evakueringsfläkt som termostatstyrs efter temperaturen i kompressorrummet.

12. Ringledning: för tryckluftsdistribution i hela lokalen.

13. Luftberedningsenhet (FRL-enhet): renar luften från ev. partiklar, reglerar till konstant tryck och producerar såväl ren tryckluft som tryckluft med dimsmörjning för trycksluftsverktyg.