Välja tryckluftskompressor

Välj rätt typ av kompressor och tillhörande utrustning

  • 250x350

För att välja rätt typ av kompressor och tillhörande utrustning måste vi känna till eller bestämma vissa förutsättningar. En korrekt bedömning av de faktiska behoven, gör att kompressoranläggningen utnyttjas optimalt med avseende på ekonomi och kapacitet.

Nedan hittar du information om hur man väljer en kompressor samt en visuell diagram PDF (som visas här till höger) för att hjälpa dig att göra ditt val.

Grundläggande behov:

Följande faktorer är grundläggande vid projektering av en kompressoranläggning:

  • Vilken mängd tryckluft går åt för att utföra det tänkta arbetet?
  • Vilket arbetstryck kräver den anslutna utrustningen?
  • Enligt vilken driftcykel förbrukas tryckluften?
  • Vilken kvalitet beträffande tryckluftens vatten-, olje- och partikelinnehåll kräver den anslutna utrustningen?

Att definiera behovet

Mängd tryckluft:
Tryckluftsförbrukningen kan uppskattas på erfarenhetsmässiga grunder. Metoden är osäker och kräver stor erfarenhet av bedömaren. Ett annat sätt är att mäta en befintlig kompressors belastning med en avancerad mätutrustning. Metoden fungerar bra vid utbyggnad av en befintlig anläggning. En tredje metod är att beräkna anslutna maskiners och verktygs tryckluftsförbrukning. För att få ett korrekt resultat är det viktigt att inbegripa arbetstiden och förbrukningens intermittens i bedömningen.

Arbetstryck:
Kompressorn anpassas i regel till den del av utrustningen som kräver högst arbetstryck. Tryckluftsverktyg inom industrin är ofta konstruerade för att matas med ett arbetstryck av 600 kPa. Kompressorn skall i regel producera ett något högre tryck för att kompensera för tryckfall i tryckluftstork, filter och ledningar. I ovan nämnda exempel skulle ett lämpligt arbetstryck för kompressorn vara 700 kPa.

Driftcykel:
Är förbrukningen kontinuerlig dygnet runt? Varierar förbrukningen under arbetsdagen? Finns speciell utrustning som kräver stora intermittenta uttag av tryckluft?

Kvalitet:
Beroende på vad tryckluften ska användas till avgörs vad som kan accepteras i fråga om partiklar, oljerester och vatten.