System för styrning och övervakning

Infologic

  • 250x350

INFOLOGIC-regulatorn har följande funktioner :
• Reglera kompressorn
• Skydda kompressorn
• Övervakning av komponenter som är föremål for service
• Automatisk återstart efter spänningsfel (avaktiverad som fabriksinställning).

Styrsystemet är installerat på RLR 550 till 2000 samt RLR 1500 V

Kommunikations/Styr möjligheter

Automatisk återstart vid strömbortfall, fjärrstyrning, general larm, kompressornätverk(som slave) möjligheter.

Larm

Kontrollenheten kan visa följande larm: Överbelastning elmotor, fel rotations riktning, hög temperatur och nödfall

Vill du bli kontaktad angående denna produkt?
Lägg den i förfrågan.

Se lista/sänd lista Obs! Detta är endast en intresseanmälan, du förbinder dig inte till något köp.