System för styrning och övervakning

Airlogic

  • 250x350

AIRLOGIC: är en elektronisk kontrollplatta som är utrustad med en mikroprocessor för att övervaka, hantera och ge kundservice. Kontrollplattan finns för kompressorserien med fast hastighet och kompressorserien med variabel hastighet samt för kompressorserien med integrerad tork.

AIRLOGIC tillhandahåller ett stort antal funktioner, bl.a. hantering av reglering, alarm- och felkontroll, information om centralens driftsfunktion, konfiguration av fjärrkontroll och hantering av multikontrollern (tillval).

AIRLOGIC finns installerat på RLR 15-40E, 20-40E V, 40-75, 40-75V, 80-150E, 80-150 V, 150-220, 200-240V.

Fulla kommunikationsmöjligheter

AIRLOGIC möjliggör bland annat följande :
• Hantering av flera analoga inlopp :
• En oljetemperaturgivare
• En givare för internt tryck
• En givare för centralens utloppsstryck
• En givare för daggpunkt när det gäller kompressorserien med integrerad tork.
• Kontroll och hantering av kompressorn med fast eller variabel hastighet.
• Tidsinställning för pålastning och stopp med möjlighet att välja två regleringsband.
• Fjärrkontroll av drift, felrapport och översikt av kompressorfunktioner.
• Automatisk kaskadkopplad omstart efter mikroavbrott.
• Hantering av den integrerade torkmodulen.
• Som tillval, centraliserad hantering av upp till 4 kompressorer utrustade med AIRLOGIC

Kommunikations/Styr möjligheter

Automatisk återstart vid strömbortfall, fjärrstyrning, general larm, kompressornätverk. (Canbus nätverk/upp till 4 kompressorer).

Larm

Kontrollenheten kan visa följande larm: Överbelastning elmotor, fel rotations riktning, hög temperatur, övertryck, övergripande (fel på sensor/-er) och nödfall.

Vill du bli kontaktad angående denna produkt?
Lägg den i förfrågan.

Se lista/sänd lista Obs! Detta är endast en intresseanmälan, du förbinder dig inte till något köp.