System för styrning och övervakning

ES3000

  • 250x350

Är en kontrollenhet för medelstora och stora kompressorer, och är installerad på CSA, CSB, CSC och CSD.
Kontrollenheten hanterar alla de nödvändiga kommandon såsom start och stopp, pålastning , tomgång osv.

Funktioner

Enheten utför själv tester på kompressorn och även på kretskort i ES3000 för att hitta eventuella fel på kompressorn och om så är fallet uppmärksamma användaren på detta. För att kunna läsa och modifiera inställningar, så är kortet utrustat med displayer så att kompressorns driftstatus kan avläsas. Det finns även tryckknappar för att enklare kunna ändra inställningar.

Kommunikations/Styr möjligheter

Automatisk återstart vid strömbortfall, fjärrstyrning, general larm och kompressornätverk. ( ES300NET/upp till 6 kompressorer)

Larm

Kontrollenheten kan visa följande larm: Överbelastning elmotor, fel rotations riktning, hög temperatur, övertryck, övergripande larm (fel på sensor/-er) och nödfall.

Vill du bli kontaktad angående denna produkt?
Lägg den i förfrågan.

Se lista/sänd lista Obs! Detta är endast en intresseanmälan, du förbinder dig inte till något köp.