Lösningar för kvalitetsluft

Kondensreningsverk FOD

  • 250x350

Varje process som inbegriper kompression och kylning av tryckluft ger kondensat som innehåller olja om man inte använder sig av en oljefri kompressor. Kondensat innehållande olja får enligt lag inte släppas ut i det kommuna avloppsnätet utan rening. Vår kondensatrening FOD skiljer oljan från vattnet på ett effektivt vis och kondensatvattnet är sedan godkänt att släppa ut i det kommunala avloppsnätet.
FOD finns för flöden mellan 1400 l/min upp till 94 450 l/min.

FOD 21 till 1440

  • 250x350

Ceccato Compressor har alltid prioriterat miljöstyrning, och är ISO 14001certifierat.

-Vi erbjuder en enkel lösning på ett stort problem;
-Ett stöd för att hjälpa människor att skydda miljön.
-FOD oljeavskiljare är enkel att installera och användningen kräver inte elektrisk strömförsörjning.
-Oljan absorberas i kolliknande ämnen som förvaras i påsar i tornen, I slutet av processen kan kondensat släpps ut i avloppsnätet i enlighet med gällande lokala föreskrifter.

Ett kondensreningsverk skall alltid säljas med en kompressor, ingen olja får hamna i vår natur.

Vill du bli kontaktad angående denna produkt?
Lägg den i förfrågan.

Se lista/sänd lista Obs! Detta är endast en intresseanmälan, du förbinder dig inte till något köp.