Produkter

Lösningar för kvalitetsluft

Kyltork CDX

  • 150x100

Hög tillförlitlighet är kännetecknet för kyltork CDX som finns i området 350 l/min upp till hela 70 000 l/min. Daggpunkten är anpassad till +3 grader, och ligger konstant i alla typer av miljöer. Förstklassiga komponenter som har testats under sämsta tänkbara driftförhållanden, vilket ger kyltork CDX högsta driftsäkerhet.

Adsorptions tork ADS

  • 150x100

Idag är tryckluft en primär och viktig tillgång för de flesta produktionsprocesser, från småföretag till stora industrier. Filtrerad tryckluft är inte längre tillräckligt, moderna industrier kräver tryckluft med alltmer förfinad kvalitet. Ceccatos ADS-tork kan erbjuda allt detta. Bibehåller rätt daggpunkt för tryckluften och hjälper till att säkerställa en korrekt drift under hela produktionsprocessen.

Mikrofilter

  • 150x100

Atmosfärisk luft innehåller redan i sitt ursprung orenheter som: damm, olika former av kolväten och vatten i form av fuktighet. Dessa förorenande ämnen, i samspel mellan varandra, kan generera slitande och frätande vätskor som kan skada din produktion och själva produkten. Ceccato erbjuder olika partikel och oljefilter för att motverka detta. Filtren finns för alla typer av flöden från 1000 l/min upp till 40 000 l/min.

Kondensreningsverk FOD

  • 150x100

Varje process som inbegriper kompression och kylning av tryckluft ger kondensat som innehåller olja om man inte använder sig av en oljefri kompressor. Kondensat innehållande olja får enligt lag inte släppas ut i det kommuna avloppsnätet utan rening. Vår kondensatrening FOD skiljer oljan från vattnet på ett effektivt vis och kondensatvattnet är sedan godkänt att släppa ut i det kommunala avloppsnätet.
FOD finns för flöden mellan 1400 l/min upp till 94 450 l/min.