Kampanj

Kampanj

Med frekvensstyrda IVR-kompressorer behöver du inte välja mellan besparingar och miljön!

Spara 35% på din energiförbrukning för tryckluft

Sänk kostnaderna, minska fotavtrycket

  • 250x350

När du köper en kompressor är det viktigt att inse att den största kostnaden under maskinens livscykel är driftskostnaden. Den är i genomsnitt 3,5 gånger
högre än inköpspriset.
Vårt sortiment av frekvensstyrda kompressorer ger i genomsnitt en minskning av elkostnaden med 30% jämfört med konventionella pålast/avlast-kompressorer. De ger dessutomen drastisk minskning av koldioxidutsläppen.

God avkastning på din investering

När du investerar i en ny frekvensstyrd kompressor utgör inköpspriset endast cirka en femtedel av maskinens hela livscykelkostnad. Det innebär att ditt huvudfokus när det gäller kostnadsminskningar bör ligga där de största besparingarna kan göras, nämligen på driftskostnaden. Dessa kompressorer med variabelt varvtal ger i genomsnitt en 30% lägre driftskostnad och en genomsnittlig återbetalningstid på cirka två år.

Fördelar med frekvensstyrning

Fördelarna med frekvensstyrda kompressorerna är omfattande. Eftersom kompressorn justeras efter det verkliga luftbehovetsker en minskning av det totala arbetstrycket, vilket även minskar påfrestningen på kompressorn. Till följd av detta får du lägre totala underhållskostnader och längre livslängd på
kompressorn. Elkostnaderna minskas genom reducerad avlast effekt, då kompressorns motor går utan att producera luft. Detta förekommer alltid hos konventionella av/på-last kompressorer. Genom att även minska arbetstrycket med 1 bar minskar elräkningen med i genomsnitt 7%.

Hur mycket kan du spara?

Med hjälp av The Energy Cutter kan din återförsäljare göra en uppskattning av din aktuella kompressor. Baserat på dessa beräkningar kan han ge dig rekommendationer om hur du optimerar din energiförbrukning och effektiviteten hos din kompressorer. Resultatet blir sänkta kostnader, samtidigt som din klimatpåverkan minskar.

::: Kontakta din närmaste partner för en gratis energianalys :::

  • 250x350

Kontakta din närmaste partner alternativt Biab Tryckluft AB för mer information.