Kampanj

Med frekvensstyrda IVR-kompressorer behöver ni inte välja!

Spara upp till 35% på din energiförbrukning för tryckluft

Sänk kostnaderna, minska fotavtrycket Driftkostnaden är den enskilt största kostnaden för en kompressoranläggning. Driftkostnaden utgör ca 70% av den totala livscykelkostnaden och kostnaden är betydligt högre än investering och underhåll tillsammans.

Det är en mycket god investering att installera en frekvensstyrd om man har ett varierat behov av tryckluft under dygnet. Normal besparing i energikostnad ligger på ca 35% vilket ger en mycket kort återbetalningstid.

Vårt sortiment av frekvensstyrda kompressorer ger dessutom fler fördelar i form av ett betydligt jämnare tryck i hela anläggningen som ökar livslängden på ingående komponenter i kompressorn och de verktyg och maskiner som drivs av tryckluft. Utöver dessa faktorer ger det dessutomen en drastisk minskning av koldioxidutsläppen och är ett bra miljöval.

God avkastning på din investering

När du investerar i en ny frekvensstyrd kompressor utgör inköpspriset endast en knapp femtedel av maskinens hela livscykelkostnad. Det innebär att ditt huvudfokus när det gäller kostnadsminskningar bör ligga där de största besparingarna kan göras, nämligen på driftskostnaden. Dessa kompressorer med variabelt varvtal ger i genomsnitt en 35% lägre driftskostnad och en genomsnittlig återbetalningstid på cirka 12-24 månader.

Fördelar med frekvensstyrning

Fördelarna med frekvensstyrda kompressorerna är omfattande. Eftersom kompressorn justeras efter det verkliga luftbehovet sker en minskning av det totala arbetstrycket, vilket även minskar påfrestningen på kompressorn. Till följd av detta får du lägre totala underhållskostnader och längre livslängd på kompressorn. Elkostnaderna minskas genom reducerad avlast effekt, då kompressorns motor går utan att producera luft. Detta förekommer alltid hos alla konventionella av/på-last kompressorer. Genom att även minska arbetstrycket med 1 bar minskar elräkningen med i genomsnitt 7%.

Hur mycket kan du spara?

Med hjälp av Energy Cutter kan din servicepartner, återförsäljare göra en uppskattning av skillnaden mellan driftskostnaden för din aktuella kompressor jämfört med en frekvensstyrd kompressor. Baserat på dessa beräkningar kan han ge dig rekommendationer om vilken modell som passa dig bäst samt övriga möjligheter som finns för att du skall kunna optimera din energiförbrukning för din kompressorer. Resultatet blir sänkta kostnader och ett bra miljöval.

::: Kontakta oss för en gratis energianalys :::

Kontakta oss alternativt Biab Tryckluft AB för mer information.

Ceccato frekvensstyrda IVR-kompressorer.pdf